• Alting 27a 9411 XK Beilen

Privacy verklaring

Privacybeleid

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Assurantiekantoor Vrieling Beilen B.V. gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De tekst van deze gedragscode kunt u downloaden op de internetsite van het Verbond van Verzekeraars.

Verwerking van persoonsgegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor het geven van informatie, het beoordelen van en het accepteren van u als toekomstige klant, het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke bepalingen.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft de mogelijkheid om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Verzoek tot inzage kunt u schriftelijk indienen op onderstaand adres. Bij onjuistheden in uw persoonsgegevens kunt u deze laten corrigeren. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u ons dat laten weten. Wij zorgen er dan voor dat u dit niet meer zal ontvangen.

Bewaartermijn

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens.

Mocht u er desondanks toch niet met ons uit komen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u onze internetsite bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om een meer efficiënte dienstverlening van de internetsite mogelijk te maken.

Cookies
Wij maken op onze internetsite gebruik van zogenaamde cookies. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit op uw computer blokkeren of een waarschuwing krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.