• Alting 27a 9411 XK Beilen

Annuiteiten Hypotheek

Annuiteiten hypotheek

Annuïteitenhypotheek is traditioneel populair, omdat de maandelijkse aanvanglasten laag zijn. U betaalt een brutobedrag, dat is opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. In het begin is het rentedeel verhoudingsgewijs groot. Omdat de betaalde rente fiscaal aftrekbaar is komt u uit op lage netto aanvanglasten. En daarmee dus ook uw renteaftrek. Uw bruto maandlasten blijven gelijk. Uw nettolasten gaan omhoog, maar dat kan prima passen bij uw situatie als u tegen die tijd ook meer geld verdient.

Vragen over een annuiteiten hypotheek?

Neem dan contact met ons op.